Súprava aplikácie kvapalných hnojív AKH PDF Vytlačiť E-mail

Použitie:

Súprava AKH slúži na dávkovanie a distribúciu kvapalných priemyselných hnojív počas sejby alebo mechanickej kultivácie poľnohospodárskych rastlín pestovaných v radoch, ako kukurica, slnečnica, sója alebo zelenina. Čerpadlo dodáva stanovenú dávku k jednotlivým pracovným orgánom nosného stroja. Maximálne dodané množstvo jednou sekciou čerpadla je 280 l/hod pri otáčkach čerpadla 100/min. Montuje sa na sejačky, kultivátory, rámy strojov alebo traktorov. Môže sa používať v tradičných, ako aj bezorbových systémoch pestovania.

Výhody:

 • šetrí hnojivá
 • rozvod hnojiva priamo ku koreňom rastlín
 • šetrí PHM
 • dávka je nezávislá od pracovnej rýchlosti
 • vysoká pracovná rýchlosť (cca 10 km/hod), vysoký pracovný výkon
 • nízka energetická náročnosť
 • záber 2 - 8 radov, možnosť zapojenia viacerých čerpadiel
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • použité materiály dobre odolávajú chemikáliám
SCHÉMA MOŽNÉHO USPORIADANIA
Dávkovacie čerpadlo - usporiadanie
 1. Dávkovacie čerpadlo DC
 2. Náhon čerpadla
 3. Uchytenie nádrže
 4. Nádrže
 5. Plniace hadice čerpadla
 6. Rozvodné hadice

 

Vytláčacie dávkovacie čerpadlo DC na kvapalné priemyselné hnojivá

Popis zariadenia:

Pracovné médium je plnené z nádrže gravitačne cez vstupnú rúru. Hladina musí byť udržiavaná minimálne 15 cm nad rúrou. Odvaľovaním dávkovacieho mechanizmu po hadiciach je médium vytláčané do potrubia vedeného k aplikačným orgánom nosného stroja.

Dávkovacie čerpadlo
 1. Vstupná rúra
 2. Sada vymeniteľných reťazových kolies
 3. Rám
 4. Reťaz
 5. Napínací mechanizmus
 6. Dávkovací mechanizmus s hadicami

 

Poznámka:
Vzhľadom k rozličnosti nosných strojov, od čoho závisia špecifické potreby na náhon, nádrž a jej upevnenie a rozvodné potrubie, je nutné riešiť ich konštrukciu a realizáciu pre každý stroj osobitne, čo môže byť riešené dodávateľom na želanie.