Súprava aplikácie kvapalných hnojív AKH

Použitie

Súprava AKH slúži na dávkovanie a distribúciu kvapalných priemyselných hnojív počas sejby alebo mechanickej kultivácie poľnohospodárskych rastlín pestovaných v radoch, ako kukurica, slnečnica, sója alebo zelenina. Čerpadlo dodáva stanovenú dávku k jednotlivým pracovným orgánom nosného stroja. Maximálne dodané množstvo jednou sekciou čerpadla je 280 l/hod pri otáčkach čerpadla 100/min. Montuje sa na sejačky, kultivátory, rámy strojov alebo traktorov. Môže sa používať v tradičných, ako aj bezorbových systémoch pestovania.

Výhody

 • šetrí hnojivá
 • rozvod hnojiva priamo ku koreňom rastlín
 • šetrí PHM
 • dávka je nezávislá od pracovnej rýchlosti
 • vysoká pracovná rýchlosť (cca 10 km/hod), vysoký pracovný výkon
 • nízka energetická náročnosť
 • záber 2 – 8 radov, možnosť zapojenia viacerých čerpadiel
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • použité materiály dobre odolávajú chemikáliám

SCHÉMA MOŽNÉHO USPORIADANIA

 1. Dávkovacie čerpadlo DC
 2. Náhon čerpadla
 3. Uchytenie nádrže
 4. Nádrže
 5. Plniace hadice čerpadla
 6. Rozvodné hadice

Vytláčacie dávkovacie čerpadlo DC na kvapalné priemyselné hnojivá

Popis zariadenia

Pracovné médium je plnené z nádrže gravitačne cez vstupnú rúru. Hladina musí byť udržiavaná minimálne 15 cm nad rúrou. Odvaľovaním dávkovacieho mechanizmu po hadiciach je médium vytláčané do potrubia vedeného k aplikačným orgánom nosného stroja.

 1. Vstupná rúra
 2. Sada vymeniteľných reťazových kolies
 3. Rám
 4. Reťaz
 5. Napínací mechanizmus
 6. Dávkovací mechanizmus s hadicami

Poznámka:
Vzhľadom k rozličnosti nosných strojov, od čoho závisia špecifické potreby na náhon, nádrž a jej upevnenie a rozvodné potrubie, je nutné riešiť ich konštrukciu a realizáciu pre každý stroj osobitne, čo môže byť riešené dodávateľom na želanie.

AKH

Obrázok 1 z 5

Peristatické dávkovacie čerpadlo kvapalných hnojív na 4 až 8 riadkov.